Evropský patent

V roce 2015 se Prof.Nikola Alexandrovi a MUDr.Daniele Petrove podařilo izolovat 2 kmeny Lactobacillus bulgaricus a 2 kmeny Streptococcus thermophilus z tradičního produktu kyseliny mléčné v pohoří Rodopy. 

Tyto kmeny jsou vlastněny společností Daflorn a jsou registrovány podle Budapešťské smlouvy o mezinárodním uznávání vkladů u České banky pro mikroorganismy. 

S těmito kmeny jsme byli schopni vytvořit první probiotika z kozího mléka na světě. Tyto výrobky, jakož i způsob jejich výroby, jsou předmětem evropského patentu č. EP 3 172 973 A1.

 Probiotika z kozího mléka jsou pro lidské tělo nesmírně prospěšná, protože kozí mléko je nejblíže mateřskému mléku.

Přejít nahoru