Probiotika Daflorn - Americký patent

V roce 2011 se prof.Nikola Alexandrovi a MUDr.Daniele Petrove poprvé na světě podařilo izolovat probiotické sdružení mléčných mikroorganismů z pramenité vody z divoké přírody Bulharska – pramene v balkánských horách. Probiotické sdružení obsahuje 8 divokých přírodních kmenů 4 druhů mléčných bakterií Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus a Lactobacillus lactis.

Tyto původní probiotické kmeny žijí ve pramenité vodě. K zachycení probiotických mikroorganismů z pramenité vody dochází vůbec poprvé na světě a proto můžeme hovořit o vědeckém objevu. Probiotické mikroorganismy vodního původu vlastní společnost Daflorn a jsou registrovány podle Budapešťské smlouvy o mezinárodním uznávání vkladů u České národní banky pro mikroorganismy.

Metoda získávání produktů s probiotickou asociací a produkty podléhají patentové ochraně společnosti Daflorn v USA patentem č. US 9 131 708 B2 ze dne 15. 9. 2015. 

Daflorn je jedinou společností v jihovýchodní Evropě, která je držitelem amerického patentu v oblasti biotechnologií.Inovativní vzorec společnosti Daflorn Ltd. pro biotechnologický způsob výroby umožňuje, aby 1 g sušiny produktu obsahoval miliardy jednotek tvořících kolonu (CFU) Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus. Během biotechnologického procesu probiotické bakterie štěpí mléčné bílkoviny a kasein na všech 21 esenciálních a neesenciálních aminokyselin, mléčné tuky na polynenasycené mastné kyseliny a mléčné cukry na jednoduché cukry. 

Získané živiny jsou připraveny na asimilaci tělem jako stavební kameny buněk. Během fermentace laktobacily asimilují laktózu a přirozeně se „obalí“ skořápkou glukoproteinu, která jim umožňuje udržovat se při životě po několik let při pokojové teplotě i při průchodu celým zažívacím traktem člověka.

Přejít nahoru