Máme nejsilnější imunostimulační preparát na světě

Napsali o nás:  REGENERACE SPECIÁL č.3Lékař Nikola Alexandrov je tvůrcem moderních bulharských probiotik, jejichž základem je jedinečná probiotická bakterie Lactobacillus bulgaricus DWT1. Nejenže podporuje a zvyšuje imunitu, ale má i proti‑rakovinné účinky.

Svým know‑­how se podílíte na komplexní léčbě pacientů s COVID-19 ve Fakultní nemocnici pro aktivní léčbu v bulharském Plevenu, Pavlikeni a Sv. Anne v Sofii. Jaký je váš příspěvek k léčbě?

To, co používáme u pacientů s COVID-19 jako po-travinovou terapii, je imunostimulační preparát na bázi Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4. Tento přípravek ve skutečnosti neobsahuje pouze dva mikroorganismy, ale je to biotechnologický výrobek, který působí jako imuno-biostimulátor na imunitní systém člověka. Víme, že základem ochrany před všemi okolními mikroorgani-smy je náš vlastní imunitní systém. Pokud je slabý, nic nám nemůže pomoci. K oslabování lidské imunity dochází obecně na celém světě, zejména v důsledku znečištění životního prostředí chemickými látkami. A proto máme všichni velmi oslabenou imunitu.

Jaký je efekt dosavadní terapie?

Ze stovek pacientů, včetně závažných případů, nemáme žádného, jehož stav by se zhoršil, vyžadoval by intubaci a napojení na plicní ventilaci. Nemáme ani jeden případ úmrtí. Obvykle se pátý nebo šestý den nemocní cítí lépe. Samozřejmě u většiny z nich v léčbě pokračujeme, ale už ambulantně.

Jak dlouho jste pracovali na vývoji imunostimu‑látoru na základě Lactobacillus bulgaricus DWT1

imunostimulační přípravek vyrábíme v různých variantách již delší dobu – více než třicet let. Známe jeho účinky, protože jsme ho zkoumali spolu s vědci z indické NASA. Produkt jsme zkoumali spolu s profesorem Palockem Aichem a zjistili jsme, že působí na vrozenou imunitu – zvyšuje ji. Speciálně jsme u tohoto produktu testovali i jeho protirakovinový účinek. U pacientů v Plevenu jsme zjistili, že produkt má seriózní vliv i na tzv. získanou imunitu. Přesněji na lymfatický systém čili buněčnou imunitu. Což znamená, že přímo ovlivňuje celý imunitní systém. Testujeme také, zda má vliv na T‑­paměťové buňky, tedy zda si zachová účinek i v průběhu času a může být použit jako vakcína. Ale mohu říci, že v současnosti máme nejsilnější imunostimulační produkt na světě a s jeho pomocí dosahujeme těchto příznivých výsledků.

Jakým mechanismem probiotikum působí na infekci COVID-19?

Působí na vrozenou imunitu, na makrofágy – přeměňuje makrofágy M2 na M1 – na ty, které ničí viry, rakovinné buňky a všechny cizí látky v lidském těle. Nejprve se spustí vrozená imunita, pak získaná nebo buněčná imunita. Tam ovlivňuje buňky lymfocytů a NK buněk neboli zabijáků. Tímto způsobem maximálně stimuluje imunitní systém a tělo se vyrovnává nejen s infekcí COVID-19, ale také s rakovinnými buňkami, hepatitidou a jinými viry, například chřipkou a dalšími.

Jak se liší váš produkt od ostatních probiotik?

Rozdíl je v tom, že v tomto produktu jsou použity v USA a EU patentované naše kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4, které jsme izolovali z pramenitých vod v balkánských horách, kde žijí v přírodním prostředí. A co je nejdůležitější, jsou zcela neškodné, protože Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophi-lus jsou stařešinové mezi probiotiky. Jejich účinek je dokázán tisíciletou zkušeností.

Zmínil jste, že probiotikum, které jste vynalezli a nyní ordinujete pacientům s COVIDEM-19 jako potravinovou terapii, se dá použít i v prevenci. Jak dlouho se probiotikum může užívat?

Je to přírodní produkt a lidé ho používají už celá desetiletí. Aplikujeme ho například u pacientů s rakovinou, protože geneze rakoviny a virů je podobná a stejný je i princip ochranné reakce lidského těla. Pacient s rakovinou je operován a pak probiotikum užívá současně s chemoterapií a během ozařování. Máme asi dvacet dlouhodobě sledovaných pacientů a žádnému se zatím rakovina nevrátila. Produkt jsme použili u mnoha lidí s hepatitidou C a A. Nasadili jsme ho dokonce při epidemii hepatitidy před dvaceti lety čtyřem stovkám vojáků z okresu Gorna Banya. Nikdo z nich neměl těžký průběh nemoci, uzdravili se bez poškození jater. Toto je přírodní imunostimulant, který může kdykoli použít kdokoli. Preventivně by se mělo brát denně tři až pět gramů, nemocným se podává vyšší dávka, což je dvakrát patnáct gramů, protože při léčbě musíme dosáhnout účinku dávky. Abychom zničili miliardy rakovinných nebo virových buněk, musíme je zničit správným množstvím bak-terií, a pouze Lactobacillus bulgaricus má schopnost stimulovat imunitní systém.

Přejít nahoru