Výhody probiotik Daflorn

výhody probiotik

Daflorn vyrábí nejnovější, nejmodernější probiotika chráněná americkými a evropskými patenty. Americký patent je jediným v oblasti biotechnologií z celkem osmi bulharských patentů v USA. Daflorn je jedinou společností ve východní Evropě, která má platné americké a evropské patenty v oblasti probiotik.

Jaké jsou výhody probiotik?

  • Probiotické mikroorganismy v našich produktech jsou majetkem společnosti Daflorn.
  • Daflorn prodává hotové výrobky pod vlastními značkami registrovanými v mnoha zemích.
  • Daflorn Ltd. vyrábí probiotické suroviny, zatímco více než 90% společností, které vyrábějí probiotika, kupují probiotické suroviny od jiných společností a balí je do obalů.
  • Daflorn vyrábí velké množství různých probiotických produktů, na rozdíl od jiných společností, které obvykle mají dva nebo tři produkty.
  • Probiotika z kozího mléka od Daflorn jsou světovým unikátem.
  • Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus jsou jediné probiotické bakterie, které mají v Evropské unii uznané zdravotní tvrzení.
  • Účinky výrobků Daflorn na zdraví byly klinicky testovány u více než 4 000 pacientů a tyto klinické studie pokračují.
  • Jedinečná metoda izolace nových probiotických mikroorganismů z přírody, která je know-how společnosti Daflorn, poskytuje velké vyhlídky na vytvoření nových, zcela přírodních probiotických produktů. 
Přejít nahoru