Předběžná zpráva o potravinové terapii u pacientů s COVID-19

Experimentální, in vitro a in vivo studie týmu prof. Palocka Aicha z Národního ústavu pro vědecké vzdělávání a výzkum na katedře atomové energie indické vlády dokázal, že kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 vodního původu vedou k repolarizace makrofágů z M2 na M1. Makrofágy M1 jsou součástí vrozené imunity a ničí nádorové a virové buňky. Náš společný výzkum s prof. Palockem Aichem pokračoval a pacientům s COVID-19 jsme podávali výživovou terapii probiotikem Laktera obsahujícím kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4.

Probiotikum Laktera vyrábí bulharská společnost Daflorn Ltd. a má certifikát Bulharské agentury pro bezpečnost potravin pro speciální potraviny. Na níže uvedených fotografiích je 56-letý pacient I.M.,  který byl znovu přijat do fakultní nemocnice v Bulharsku s pozitivním PCR testem na COVID-19. Před touto hospitalizací byl pacient 33 dní na oddělení COVID a byl propuštěn s negativním PCR testem na COVID-19.O několik dní později se začala objevovat vyrážka a pacient byl přijat dne 18.05.2020 opět v těžkém celkovém stavu s generalizovanou vyrážkou po celém těle, včetně chodidel a genitálií. Případ COVID-19 s takovým klinickým obrazem a tímto typem vyrážky je popsán poprvé v Bulharsku. Existují vědecké údaje od italských a anglických lékařů, kteří popisují případy COVID-19 s podobným typem vyrážky. S největší pravděpodobností je tato vyrážka způsobená postižením endotelu a arteriol.

Fotografie 1 / 22.05.2020 byly provedeny 22. května 2020 klient byl léčen na COVID 19 pomocí obecně akceptované terapie léčivy bez použití probiotik. Vyrážka postihuje nejen pokožku celého těla, ale i sliznice, v ústech je výrazná nekróza. Pacient nemůže jíst. Výživová terapie probiotikem Laktera, obsahujícím kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 v dávce 2 krát 15 g denně, začíná 23. května 2020.

Následující fotografie byly pořízeny 27. května 2020 – 2. / 27.05.2020. Je patrné, že vyrážky začínají ustupovat a vytváří se nová zdravá pokožka. Fotografie z 29. května 2020 (3 / 29.05.2020) ukazuje, že také začíná ustupovat nekróza úst a zotavovat se sliznice úst. Pacient se zotavuje a cítí se dobře. Následující fotografie byly pořízeny 4. června 2020 (4 / 04.06.2020). Tyto fotografie ukazují, že vyrážky a nekrózy stále ustupují. Pacient byl propuštěn 9. června 2020 v dobrém celkovém stavu, klinicky zdravý, PCR na COVID-19 – negativní. Je to zřejmé i z fotografií pořízených v den vypsání (5 / 09.06.2020).

Potravinová terapie u pacientů s COVID-19

Dalších 72 pacientů s pozitivním PCR na COVID-19 bylo přijato do stejné fakultní nemocnice v Bulharsku. U nich se klinický obraz projevoval respiračním selháním, horečkou a radiografickým projevem zánětu plic. Většina pacientů má doprovodné onemocnění – cukrovku, obezitu, hypertenzi, metabolický syndrom, Hashimotova nemoc a další. Od prvního dne po přijetí dostávali všichni tito pacienti kromě standardní léčby COVID-19 i potravinovou terapii probiotickým produktem Laktera, obsahujícím kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 v dávce 2krát 15 g denně.

Je pozoruhodné, že na rozdíl od jiných pacientů s pneumonií COVID-19 se ti, kteří užívají probiotikum, klinicky zlepšují mnohem rychleji. Na třetí – čtvrtý den hospitalizace jsou v dobrém celkovém stavu, afibrilní, bez známek respiračního selhání a se značně sníženým kašlem. Devátý až desátý den hospitalizace u těchto pacientů byl test PCR na COVID-19 negativní a zápal plic byl resorbován nebo v procesu resorpce. U pacientů s COVID-19, kteří dostávali výživovou terapii probiotikem Laktera, nedošlo k žádnému úmrtí. Z provedených imunologických testů je pozoruhodné, že velká část pacientů přicházela s vysokými hodnotami T-pomocných buněk, nízkými hodnotami T-cytotoxických lymfocytů a nízkými hodnotami NK-buněk. Po užití probiotika Laktera v dávce 2krát po 15g denně se počet T-pomocných buněk snižuje. Tvoří cytokiny a jejich redukce vede k zabránění cytokinové přemnožení.

T-cytotoxické lymfocyty a NK buňky při užívání Laktery zvyšují a udržují vysoké hladiny. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 1. Pacienti byli také testování na imunoglobuliny IgA, IgM, IgG a IgE bez jakýchkoliv abnormalit. Monitorování pacientů pokračuje i po propuštění z nemocnice. K dnešnímu dni nebyl infikován žádný ze zdravotnických pracovníků obsluhujících pacienty s COVID-19. Personál užívá Lakteru v dávce 15 g denně. Podobné pozorování máme i v rodinách. Jedna rodina sestávající ze sedmi členů, včetně dvou malých dětí a tři členů rodiny více než 70 letých s doprovodnými chorobami. Dva ze tří 70 ročních členů rodiny a ještě jeden člen rodiny s věkem 60 let užívají probiotikum LAKTERA dlouhodobě již několik let. Čtyři členové rodiny onemocněli na COVID-19 a jedna žena ve věku nad 70 let zemřela.

U tří členů, kteří užívali probiotikum Laktera (oba starší než 70 let a 60-letážena) v dávce 15 g denně několik let, se COVID-19 nevyvinul, ačkoli měli blízký kontakt s ostatními členy rodiny. Klinické pozorování pokračují. Naše klinické studie potvrzují experimentální studie in vitro a in vivo prof. Palocka Aicha a význam Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 na repolarizaci M2 makrofág na makrofágy M1 a na zvýšení vrozené imunity lidského těla. Klinická pozorování a imunologické studie u pacientů s COVID-19 ukazují, že probiotikum Laktera moduluje buněčnou imunitu snížením T-pomocných látek a zvýšením T-cytotoxických lymfocytů a NK buněk.

Probiotikum Laktera, které obsahuje kmeny Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 vodního původu, je účinnou výživovou terapií jako součást komplexního léčebného režimu u pacientů s COVID-19.Pozorování zdravotnického personálu pracujícího na COVID odděleních, jakož i pozorování rodin naznačují, že imunomodulátor Laktera může být použit jako profylaktický prostředek v boji proti COVID-19.

V Sofii 9.11.2020

Gen.major Prof. MUDr.Nikola Alexandrov Dr. Sc

 MUDr. Daniela Petrova Ph.D.

MUDr. Georgy Alexandrov Ph.D

Maria Peneva Ph. D

Přejít nahoru