Onkoimunoterapie reaktivací a modulací imunitního systému kmenem Lactobacillus bulgaricus DWT1

Dnes je léčba rakoviny omezena na trojici kroků- chirurgický zákrok na nádoru, ozařování a chemoterapie. Spolu s dosaženými významnými pozitivními výsledky této léčby je pozorováno mnoho vedlejších účinků. Mezi hlavní patří:

1/chirurgický zákrok není vždy radikální a možný

2/záření a chemoterapie zabíjejí nejen rakovinu, ale i zdravé buňky a dále poškozují již nemocné tělo

3/rakovinné buňky vyvinou rezistenci na tuto terapii

To vyžaduje hledání nových metod, které selektivně ničí pouze rakovinné buňky bez poškození zdravých. Moderní genetický výzkum nám dokazuje, že v těle pacienta s rakovinou je složitá směs vzájemně opačně působících molekul. S převahou imunosupresivních molekul syntetizovaných rakovinnými buňkami se rakovina vyvíjí a stav pacienta se zhoršuje.

 A naopak, s převahou imunoaktivačních a imunomodulačních molekul syntetizovaných imunitním systémem se stav pacienta zlepšuje. Dochází k spontánní regresi rakoviny. U neléčených pacientů to umožňuje chirurgický zákrok, ozařování a chemoterapii a u pacientů léčených trojicí kroků – normální život. Jsou známy případy úplné absence recidivy rakoviny. Studie ukazují, že regrese rakoviny je způsobena reverzibilním přeprogramováním makrofágů a dalších imunitních buněk pod vlivem imunoaktivačních a imunomodulačních molekul. Tyto nové terapie zaměřené pouze na postižené tkáně jsou založeny na použití živých, oslabených nebo geneticky modifikovaných mikroorganismů.Spontánní regrese rakoviny je známá po tisíciletí. V minulosti to bylo spojováno s bakteriálními, virovými, protozoálními infekcemi nebo očkováním. V poslední době jsou nejznámější toxin amerického chirurga Williama Cowleyho, vakcína BCG a další. William Cowley naočkoval pacienty s rakovinou, nejprve živé a později tepelně ošetřené bakterie Streptococcus pyogenes (způsobující erysipel).

Po podání toxinu byla zaznamenána spontánní regrese u stovek pacientů s karcinomy, sarkomy a lymfomy po celém světě. Podobné příznivé výsledky byly získány při použití vakcíny BCG (Mycobacterium bovis). U 60% pacientů s rakovinou močového měchýře nebyla po podání BCG vakcíny pozorována žádná recidiva. Byly provedeny studie s jinými bakteriemi a viry, jako jsou Clostridium spp., Salmonela, a dokonce s gonokoky. Za příznivé účinky vakcíny Cowley’s toxin a BCG se považuje zvýšená syntéza cytokininů (TNF), interleukinů (IL1, IL6, IL8), interferonů (INFg) a makrofágů. Použití toxinu Cowley, vakcíny BCG a jednotlivých cytokininů, interleukinů a dalších, má kromě příznivých i řady vedlejších a toxických účinků, které brání jejich širokému zavedení. Zavedení radiační terapie je v tomto období  také překážkou,  je však považováno za slibnější léčbu.

Základy moderní imunoterapie, která zahrnuje výše popsané metody a nástroje, položili před více než 100 lety L. Pasteur, l. Mechnikov, S. Grigorov, L. Masol a další. Cílem moderní onkoimunoterapie je reaktivovat imunitní systém pacienta a jeho prostřednictvím snížit vedlejší a toxické účinky chirurgického zákroku, ozařování a chemoterapie. Na počátku dvacátého století objevil ruský vědec Ilja Mečnikov souvislost mezi probiotickými bakteriemi mléčného kvašení, lidským zdravím a střední délkou života.

Zjistil, že konzumace produktů kyseliny mléčné obsahujících Lactobacillus bulgaricus (LBB), objevená bulharským lékařem s Grigorovem, snižuje tvorbu toxinů v těle. Podle něj je tato konzumace hlavní příčinou faktu, že v té době byl v Bulharsku největší počet stoletých lidí na světě – 4 ‰ a nízká nemocnost mezi populací. Již tehdy švýcarský profesor Leon Masol prorocky spojoval účinky LBB s makrofágy a imunitním systémem.

Studie specifických účinků LBB pokračovaly v průběhu dvacátého století v mnoha zemích po celém světě. V tomto ohledu jsou obzvláště aktivní japonští vědci. V důsledku toho zahájila společnost Meiji masovou výrobu a distribuci produktů obsahujících LBB v Japonsku, Koreji, Indonésii a dalších asijských zemích.

Věříme, že nepříznivé a toxické účinky Cowleyho toxinu, BCG vakcíny a dalších mikroorganismů jsou způsobeny použitím patogenních mikrobů. Oni na jedné straně sice posilují imunitní systém, ale na druhé straně kvůli svojí povaze patogenů poškozují rakovinou oslabené tělo. V roce 1986 jsme patentovali biotechnologický produkt obsahující živé buňky bakterií Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus a také fermentované glykolipoproteiny. Tyto dvě probiotické bakterie jsou obecně považovány za neškodné a mají přijato zdravotní tvrzení podle nařízení č. 432 EU, USA úřadu pro kontrolu potravin a léčiv a federálního zákonu o potravinách Ruské federace z roku 2008. V našich studiích vojenských pilotů vystavených těžké fyzické námaze a silnému stresu bylo zjištěno, že tento patentovaný produkt zvyšuje celkovou odolnost těla. Je to způsobeno zvýšením fagocytózy, zvýšením imunoglobulinů, zvýšením T-lymfocytů a NK buněk (časopis Infectology, 2000). Tyto příznivé výsledky byly potvrzeny u námořníků vystavených simulované havárii lodi, stejně jako u  postižených BOV (Clinical and Special Toxicology N. Alexandrov, M. Milanov, 1993). V roce 2015 N. Alexandrov a D. Petrova objevili a patentovali nový kmen DWT1 LBB, žijící v pramenité vodě v Bulharsku (americký patent US č. 9 131 708 B2).

V roce 2019 indický profesor Palok Aich poprvé (Functional Foods Journal, sv. 56, s. 232-245) zveřejnil vědecká data, že kmen LBB DWT1 repolarizuje makrofágy M2 imunosupresované rakovinovými buňkami na imunoreaktivní makrofágy M1. Zjistil také, že kmen LBB DWT1 měl 10krát silnější imunoreaktivní účinek než použité průmyslové kmeny.

V roce 2015 G. Alexandrov oznámil nový režim onkoimunologické léčby používaný u 7 pacientů s kolorektálním karcinomem. Nová onkoimunoterapie zahrnuje chirurgický zákrok na nádoru, ozařování a chemoterapii a imunoreaktivní výživovou terapii probiotickým přípravkem Laktera Nature v dávce 15 g až 30 g denně. Zpráva shrnuje výsledky experimentálních a klinických pozorování, která začala o 20 let dříve, za účasti vědců z Bulharské akademie věd, Vojenské lékařské akademie, Lékařské univerzity v Sofii a Varně a Lékařského centra Eurohealth. Probiotická receptura Laktera Nature obsahuje desítky miliard CFU kmene DWT1 LBB a kmenů DWT4-8 Streptococcus thermophilus. Kromě živých bakterií mléčného kvašení obsahuje probiotická receptura směs přírodních glykoproteinů získaných biotechnologickým procesem (21 aminokyselin, nízkomolekulární mastné kyseliny, glykoproteiny, vitamíny, minerály, stopové prvky). Klinická pozorování skupiny pacientů podporovaná periodickými laboratorními testy, včetně MRI a histologie, pokračují do dnes – do roku 2020. Kromě toho zahrnuje pacienty léčené podle stejného schématu,  před rokem 2013. Dosud nebyly u těchto pacientů zjištěny žádné recidivy rakoviny a u dvou z nich je toto období více než 10 let.

Naše následující klinické studie ukázaly, že kmen LBB DWT1 kromě vrozené imunity také reaktivuje potlačenou buněčnou imunitu. Kmen LBB DWT1 ve složení specifikované probiotické receptury jako součást onkoimunoterapie vede u pacientů s rakovinou k regresi.

Podle našeho názoru je regrese rakoviny způsobena repolarizací imunosuprimovaných M2 makrofágů rakoviny na imunoreaktivní M1 makrofágy s vrozenou imunitou.

To vede k obnově potlačené populace T-lymfocytů (T, B a NK buňky) a jejich modulaci za účelem zničení prekancerózních a rakovinných buněk. Role D(-) kyseliny mléčné vylučované LBB  v tomto procesu přeprogramování imunitního systému je jista, ale není zcela objasněna.

 Byla zjištěna patologická role  L (+) mléčné kyseliny vylučované ve zvýšeném množství rakovinovými buňkami a při hypoxii při programování makrofágů M1 v makrofágech M2 stimulujících rakovinu. Kyselina mléčná vylučovaná LBB s největší pravděpodobností blokuje membránové kanály makrofágů pro penetraci kyseliny L (+) mléčné. Repolarizace (přeprogramování) makrofágů M2 na makrofágy M1 obnovuje vrozenou imunitu. To zase obnovuje potlačenou buněčnou imunitu. Společně zastavují růst prekancerózních buněk a ničí rakovinné buňky. Normální činnost imunitního systému se obnoví. Imunoreaktivní a imunomodulační molekuly imunitního systému začínají v těle převládat nad imunosupresivy rakovinového organismu. Dochází ke klinickému zlepšení a uzdravení pacienta. Věříme, že onkoimunoterapie je použitelná ve všech třech stádiích vývoje rakoviny – ve fázi aktivní imunity; ve fázi  rovnováhy a ve fázi  ztráty imunitní ochrany. V první fázi působí profylakticky a brání kritickému nárůstu prekancerózních buněk. Ve druhé fázi redukce prekancerózních a rakovinných buněk zvyšuje účinnost imunitní obrany a rovnováha mezi nemocí a zdravím je nakloněna ve prospěch uzdravení. Ve třetí fázi umožňuje nová onkoterapie úspěšnou operaci, ozařování a chemoterapii s následnou regresí rakoviny.

Závěrem se domníváme, že zavedení přirozeně izolovaných imunoreaktivních a imunomodulačních kmenů neškodných probiotických mikroorganismů otevírá dlouho hledanou cestu pro léčbu rakoviny a dalších závažných onemocnění prostřednictvím přírodních produktů. Nami vyvinutá onkoimunoterapie kombinuje moderní chirurgii, farmaceutickou chemii, lékařskou fyziku a imunoterapii s probiotickými mikroorganismy.

Prof. MUDr. Nikola Alexandrov DrSc.

Přejít nahoru