Laktera a COVID-19

Věděli jste, že v srpnu 2022 Laktera Nature získala patent od Bulharského patentového úřadu na biologicky aktivní přípravek? V roce 2022 v Bulharském patentovém úřadu jsme zveřejnili výsledky klinické studie pacientů s COVID-19 a aplikaci Laktera Nature jako nutriční terapie pro COVID-19 a získali patent č. 4294 na biologicky aktivní přípravek. Náš výzkum ukazuje, že kmen Lactobacillus bulgaricus DWT1 vodního původu v Laktera Nature moduluje imunitní aktivitu. Lidské tělo má tři imunitní bariéry proti virům – vrozenou, buněčnou a humorální imunitu. Přirozená imunita je určována makrofágy, buněčná imunita T-buňkami a humorální imunita B-buňkami a jimi tvořenými imunoglobuliny.

V roce 2019 Prof. Palok Ike z Národního institutu vědy a výzkumu (NISER) katedry atomové energie (DAE) Indie , experimentálně prokázal šesti různými způsoby, včetně geneticky a na pokusných zvířatech, že vodní kmen Lactobacillus bulgaricus DWT1 repolarizuje (převádí) M2 na M1 makrofágy. Makrofágy M1 jsou součástí vrozené imunity a jako první se setkávají s viry a ničí je. Toto je první imunitní bariéra. Během pandemie COVID pokračoval výzkum kmene L. bulgaricus DWT1 v nemocnici Dr. Georgi Stranski UMBAL v Plevnu, nemocnici Sv. Anna v Sofii a firme MC Eurohealth.

Klinická pozorování u více než 1000 pacientů hospitalizovaných a léčených doma ukazují, že probiotikum Laktera Nature v dávce 15 až 45 g denně jako nutriční podpora, součást komplexního léčebného schématu u pacientů s COVID, vede ke zvýšení T-cytotoxických lymfocytů a NK-buněk a snížení T-helperů. To jsou součásti buněčné imunity. Snížení počtu T-pomocníků je velmi důležité, protože vytvářejí cytokiny, a tak zabraňují cytokinové bouři u pacientů s COVID. NK-buňky a T-cytotoxické lymfocyty jsou druhou bariérou lidského imunitního systému, která se zabývá virovými zátěžemi. Všichni pacienti léčení Laktera Nature jako nutriční terapie, která je součástí komplexního léčebného režimu pro COVID-19, se uzdravili, žádný pacient nebyl intubován a žádný pacient nezemřel.

V nemocnici UMBAL Sv. Anna, byla Laktera Nature v rámci komplexního léčebného schématu pro COVID-19 použita také u 9 těhotných žen s COVID-19 mezi 33. a 36. týdnem těhotenství. Těhotné ženy jsou zvláštní sociální skupinou, protože mnoho léků užívaných na COVID-19 (např. kortikosteroidy) je pro ně kontraindikováno. Těhotné ženy s COVID-19 užívaly antibiotickou terapii, podpůrné preparáty (kyselina listová, prenatální vitamíny) a Laktera Nature.

Všichni se uzdravili a bez komplikací porodili zdravá miminka. Novorozenci byli v prvním a osmém dni narození vyšetřeni na COVID-19 a test byl negativní. Předchozí klinické studie prof. N. Alexandrova na pilotech letectva ukázaly, že příjem Lactobacillus bulgaricus DWT1 vede ke zvýšení imunoglobulinů IgA, IgG a IgM. To je třetí bariéra, pomoci které imunitní systém čelí virům. Kmen Lactobacillus bulgaricus DWT1 vodního původu v Laktera Nature je jedinečným darem bulharské přírody! Moduluje aktivitu imunitního systému v boji proti virům! Více informací naleznete na: www.daflorncz.cz

Přejít nahoru