Lactobacillus bulgaricus vodního původu v Laktera Nature nám pomáhá v boji proti rakovině

Již na počátku 20. století, po rozsáhlém studiu ve 28 zemích, laureát Nobelovy ceny a ředitel Pasteurova institutu – Ilja Mečnikov napsal: „Dlouhověkost populace obývající bulharské země je způsobena každodenní konzumací jogurtů a dalších produktů kyseliny mléčné obsahující specifické bulharské bakterie“. V té době mělo Bulharsko čtyři stoleté na tisíc obyvatel a byla to země s velmi nízkým výskytem rakoviny. V roce 1905 v Ženevě bulharský student St. Grigorov izoloval specifický bulharský laktobacil z jogurtu přivezeného z jeho domoviny.

V roce 1914 dostala bakterie jméno Lactobacillus bulgaricus. Experimentální studie provedená v roce 2005 R. Enikovou prokázala protinádorový účinek L. Bulgaricus při chemicky indukované tumorigenezi u potkanů. Japonští vědci Hosono a Kitagawa, financovaní japonsko-bulharským programem JICA, prokázali protinádorový účinek Lactobacillus bulgaricus na myších s implantovanými nádorovými buňkami. Lactobacillus Bulgaricus má různé kmeny, které se liší v mnoha zdravotních účincích.

Kmen Lactobacillus Bulgaricus DWT1 vodního původu v Laktera Nature má prokázaný protinádorový účinek. V roce 2011 Prof. N. Alexandrov a MUDr. D. Petrova poprvé na světě izolovali kmen Lactobacillus bulgaricus DWT1 z čisté pramenité vody ve Staré Planině, poblíž starověkého thráckého osídlení. S tímto a 7 dalšími probiotickými kmeny izolovanými ze stejného zdroje vytvořili produkty Laktera. Probiotika Laktera jsou patentována v USA s číslem patentu US 9,131,708 B2 / Sep. 15, 2015 a Evropské unii s patentem č.3172973.

Na základě staletých vědeckých zkušeností bulharských a zahraničních vědců pokračují prof. N. Alexandrov a MUDr. D. Petrova ve výzkumu protinádorového účinku Lactobacillus bulgaricus DWT1 vodního původu. V období 2012 – 2020 provedli klinickou studii na 18 pacientech s různými onkologickými onemocněními – rakovina tlustého střeva, rakovina jater, rakovina prsu. Všichni pacienti podstoupili chirurgickou léčbu k odstranění nádoru a chemoterapii a radiační terapii ke zničení zbývajících rakovinných buněk a snížení rizika metastáz. Zařazení probiotik Laktera Nature jako doprovodné nutriční terapie výrazně snižuje vedlejší účinky chemoterapie a radiační terapie a ve většině případů umožňuje provedení celé léčebné kúry.

Užívání probiotik Laktera v pooperačním období, ale i při chemoterapii a ozařování snižuje nežádoucí účinky, jako jsou: celková slabost, únava, impotence, nevolnost, zvracení, vyhublost a časté infekce. Nutriční terapie lékařské sledování u pacientů s onkologickým onemocněním je minimálně 5 let. Dvanáct pacientů již prošlo 5letým obdobím sledování onkologického onemocnění bez vzniku nových nádorových procesů nebo metastáz. Zbývající pacienti jsou v současné době sledováni V roce 2019 indický vědec prof. Palok Ike z Katedry jaderné energetiky Biologické fakulty Indie pomocí nejmodernějších genetických metod prokázal šesti různými způsoby protinádorový účinek kmene Lactobacillus bulgaricus DWT1 vodního původu.

Probiotikum Laktera Nature stimuluje buněčnou imunitu přeměnou M2 na M1 makrofágy. Makrofágy M1 jsou přirozené buňky lidského těla, součást buněčné imunity, které rozpoznávají a ničí nádorové buňky. Ve vodách Bulharska je klíč k překonání zákeřné nemoci lidově zvané RAKOVINA! Více informací naleznete na: www.daflorncz.cz

Přejít nahoru