Jak vybrat účinné probiotikum?

Paní doktorko Petrová, na trhu je mnoho druhů probiotik, které si máme koupit?

Začněme tím, co je probiotikum a proč bychom ho měli užívat. Probiotika jsou podle WHO živé mikroorganismy, které přijímané v dostatečném množství poskytují hostiteli zdravotní přínos.

Jak probiotika uplatňují své zdravotní účinky?

Účinek probiotik závisí na jejich přežití, obsahu konkrétních probiotických kmenů a jejich zdravotních účincích. Probiotika uplatňují své příznivé účinky, když se dostanou na konec tenkého a začátek tlustého střeva člověka, tzn. musíme je dostat živé do tlustého střeva. Byly vytvořeny 4 generace probiotik:

První generace – jedná se o startovací kultury, pouze probiotické kmeny, které aby zůstaly naživu, musí být skladovány při teplotě -18C. Jakmile jsou na polici v lékárně při pokojové teplotě, zemřou. Když si takové probiotikum první generace koupíme, nejsou v něm žádné živé mikroorganismy. Produkt je neškodný, ale není užitečný.

Druhá generace – probiotické kmeny jsou obaleny proteinovým obalem, nejčastěji syntetickým proteinem. Tyto produkty přežívají při pokojové teplotě, ale nemohou přežít nízké pH v lidském žaludku z vylučované kyseliny chlorovodíkové a vysoké pH v dvanáctníku.

Třetí generace – probiotické kmeny jsou mikrokapsulované s proteinem. Tyto probiotické kmeny přežívají při pokojové teplotě a malá část přežívá nízké pH žaludku a vysoké pH žluči v dvanáctníku. Velmi malá část z nich se dostane do tlustého střeva.

Čtvrtá generace – probiotické kmeny jsou obaleny obalem z proteinů a mukopolysacharidů. Tyto kmeny plně přežívají jak při pokojové teplotě, tak při průchodu celým lidským gastrointestinálním traktem. Téměř všechny kmeny se dostanou do tlustého střeva, kolonizují a začnou uplatňovat své účinky. V tomto ohledu jsou probiotické kmeny v Laktera Nature čtvrtou generací, protože během biotechnologického výrobního procesu, který je know-how výrobce Daflorn Ltd., jsou obaleny přírodními mléčnými aminokyselinami, prospěšnými polynenasycenými mastnými kyselinami, vitamíny a minerální látky z mléka. Když se dostanou do tlustého střeva živí, kolonizují (přilepí se na stěnu) a začnou uplatňovat své zdravotní účinky. Výrobci probiotických produktů čtvrté generace to obvykle uvádějí na etiketě produktu nebo o generaci informují zákazníky na svých webových stránkách.

Jak poznat, zda je dané probiotikum účinné?

Účinek probiotik závisí na kmenové specifičnosti probiotika. Stejně jako se od sebe lišíme my lidé, i když jsme všichni lidé, tak se od sebe liší i kmeny jednoho druhu probiotik. Účinky takzvaných „průmyslových kmenů“, které se používají k výrobě průmyslových fermentovaných potravin, jsou mnohem slabší než příznivé vlastnosti původních kmenů. Kmen Lactobacillus bulgaricus DWT1 v Laktera Nature je vodního původu a v přírodě žije v neustále se měnících klimatických podmínkách, proto je mnohem silnější než jiné kmeny Lactobacillus bulgaricus. Původní kmeny by měly být identifikovány a registrovány v bankách mikroorganismů, které splňují podmínky Mezinárodní Budapešťské úmluvy o ukládání mikroorganismů.

Každý kmen obdrží pas a konkrétní jméno. Vlastníci kmenů to mají většinou napsáno na etiketě produktu – za typem probiotického mikroorganismu jsou čísla a nebo písmena. Například Laktera Nature obsahuje první vodní kmen na světě Lactobacillus bulgaricus DWT1, který je registrován u České banky mikroorganismů podle Budapešťské mezinárodní smlouvy a má pas. Všechny kmeny obsažené v Laktera jsou majetkem Daflorn OOD.

A nakonec, jaké jsou závěry z toho, co bylo dosud řečeno?

Zdravotní účinky probiotik musí být experimentálně a klinicky prokázány. Pokud kmeny nemají žádné prokázané zdravotní účinky, pak produkty, které je obsahují, jsou fermentované potraviny, které lidem prospívají pouze jako potravina. Některé z nově objevených kmenů musí projít testem GRAS, aby mohly být uvedeny do produkce. Obvykle se jedná o nově objevené kmeny. Některé typy probiotik nemusí projít GRAS.

Například celý druh Lactobacillus bulgaricus má takzvaný „status dědečka“, který mu udělil americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Vědecký tým FDA uděluje tento status, protože Lactobacillus bulgaricus je nejdéle používaným probiotikem lidstvem bez vedlejších účinků. Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus jsou jediná probiotika, která mají v Evropské unii uznávané zdravotní tvrzení – zlepšují trávení laktózy. Specifické zdravotní účinky různých kmenů byly předmětem mnoha let klinických testů. Například Lactobacillus bulgaricus DWT1 vodního původu v Laktera Nature byl objeven v roce 2011 a jeho protinádorový účinek experimentálně i klinicky byl prokázán v roce 2017.

V roce 2021 bylo prokázáno, že Lactobacillus bulgaricus DWT1 vodního původu v Laktera Nature moduluje buněčnou imunitu u pacientů s COVID-19. Seriózní výrobci probiotik, kteří provádějí klinické a experimentální studie na svých kmenech, publikují výsledky těchto studií na svých webový stránkách.

Více informací naleznete na: www.daflorncz.cz

Přejít nahoru