Rozhovor s prof. MUDr. Nikolom Alexandrovom pro bulharský časopis Doktor

Přinášíme vám rozhovor s prof. MUDr. Nikolom Alexandrovom pro bulharský časopis Doktor. Čtěte kompletní přepis níže pod tímto odstavcem:

Máme nejsilnější imunostimulační lék na světě – Provádíme klinické hodnocení bulharského probiotika u 80 pacientů s COVID-19 v Plevenu s Lactobacillus bulgaricus.

Prof. MUDr. Nikola Alexandrov promoval na Vyšším lékařském ústavu v Sofii v roce 1969. Pracoval jako lékař na vojenské jednotce v Simitli a v Razlogu, působil na interním oddělení Vojenské nemocnice v Plevenu. V roce 1976 nastoupil na Pirogovovu kliniku jako odborný asistent toxikologie. Tam až do roku 1991 zastával funkci vedoucího asistenta, docenta a přednosty kliniky. V roce 1989 se stal státním specialistou na klinickou toxikologii. Od roku 1992 do roku 1994 je rektorem Vojenské lékařské akademie. V roce 1993 mu byla udělena hodnost generálmajora lékařské služby. V roce 1994 se stal přednostou toxikologické kliniky na Vojenské lékařské akademii v Sofii. Prof.Alexandrov je jedním ze zakladatelů kliniky toxikologie ve Varně. Je členem Evropské asociace toxikologie a Vojenská lékařská akademie České republiky mu udělila čestnou medaili. Byl viceprezidentem Státní toxikologické společnosti. Prof. Alexandrov je tvůrcem moderních bulharských probiotik, jejichž základem na jedinečná bulharská probiotická bakterie Lactobacillus Bulgaricus. V roce 2008 zveřejnili mienkotvorné noviny „Financial Times“ zvláštní článek o práci profesora Alexandrova. V současnosti bulharský vědec pokračuje v práci na vytváření nových produktů.

– Prof. Alexandrov, podílíte se svým know-how na komplexní léčbě pacientů s COVID-19 ve Fakultní nemocnici pro aktivní léčbu v Plevenu. Jaký je váš příspěvek k léčbě? 

– To, co používáme u pacientů s Covid 19, je imunostimulační preparát na bázi Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus. Tento přípravek ve skutečnosti neobsahuje pouze dva mikroorganismy, ale je to biotechnologický výrobek, který působí jako imuno-biostimulátor na imunitní systém člověka. Víme, že základem naší ochrany před všemi okolními mikroorganismy je náš imunitní systém. Pokud je slabý, nic nám nemůže pomoci. Obecně na celém světě dochází k oslabení lidské imunity, zejména v důsledku znečištění chemickými látkami v životním prostředí. A proto je imunitní systém nás všech velmi oslabený.

Při jakém počtu pacientů s Covid 19 jste dosud nasadili imunostimulační terapii?

– Celkově jsme dosud v Plevenu aplikovali tento produkt jako součást komplexní léčby pro asi 80 lidí. 60 z nich jsou pacienti s prokázaným virem COVID-19. Studie stále pokračuje na infekční klinice Fakultní nemocnice v Plevenu. Přípravek používáme profylakticky asi u 20 lidí – lékařů, zdravotních sester a záchranářů ze dvou klinik, které se zabývají léčbou těchto pacientů.

Jaký je efekt dosavadní terapie? 

– Z těchto asi 60 pacientů, včetně závažných případů, nemáme žádných, jejichž stav by se zhoršil, vyžadoval by intubaci a napojení na plicní ventilaci. Nemáme ani jeden případ úmrtí pacienta. Obvykle se pátý nebo šestý den cítí lépe. Samozřejmě, ve většině z nich v léčbě pokračujeme, ale už ambulantně. To znamená, že odkdy jsme tento výrobek začali podávat pacientům s Covid 19 v polovině května, dosáhli jsme dva typy účinku: 1 / na nemocné, se zlepšujícím se stavem a na zdravé propuštěné nebo pokračující v ambulantní léčbě tímto produktem spolu se základní léčbou – do negativního testu PCR. 2 / dosahujeme preventivní účinek na zdravotnický personál. Víte, že velkým problémem ve světě je snižování počtu lékařů a personálu, kteří se starají o COVID pacienty, ale sami se nakazí a chybí tím pádem v nemocnicích. Zde získáváme tento účinek. Tato potravinová terapie je samozřejmě součástí komplexní terapie.

Pacienti dostávají další aplikovanou léčbu – antibiotika a jiné léky, ke kterým se přidává tento imunostimulační produkt. Poprvé jsme probiotikum podávali 56-letému pacientovi muži, který byl léčen asi 30 dní na pneumonii způsobenou COVID-19. Standardně dostával čtyřkombinaci antibiotik a kortikosteroidů. Pacient byl propuštěn se zlepšením, ale po několika dnech byl opět přijat v těžkém celkovém stavu s vyrážkou, která zasáhla absolutně celé tělo i sliznice a na dotek krvácela. Sliznice úst byla také zasažena až do takové míry, že pacient v důsledku nekrózy nemohl přijímat potravu. Případ COVID-19 s takovým klinickým obrazem a tímto typem vyrážky je popsán poprvé v Bulharsku. Existují vědecké údaje od italských a anglických lékařů, kteří popisují případy COVID 19 s podobným typem vyrážky. S největší pravděpodobností je tato vyrážka ovlivněna malými cévami kůže a sliznic. Pacient znovu zahájil léčbu trojkombinací antibiotik, roztoky bílkovin, ale bez zlepšení. Na třetí den léčby jsme do obecného léčebného režimu zařadili probiotikum obsahující Lactobacillus bulgaricus DWT1 vodního původu. Na druhý den po užití vyrážky začali mizet a pokožka – se zotavovat. 10. den byl pacient propuštěn se zdravou kůží a sliznicemi, bez horečky a s negativním PCR testem na COVID-19.

Jak dlouho jste pracovali na vývoji imunostimulátor na základě Lactobacillus bulgaricus?

– Tento imunostimulační přípravek vyrábíme v různých variantách delší dobu – již více než 30 let. Známe jeho účinky, protože jsme ho zkoumali spolu s vědci z indické NASA. Jedná se o strukturu v Indii, která se zabývá jaderným a vesmírným výzkumem. Zkoumali jsme produkt spolu s Prof. Palockom Aichom a zjistili jsme, že působí na vrozenou imunitu-zvyšuje ji. Speciálně jsme testovali u tohoto produktu i jeho protirakovinový účinek. U pacientů v Plevenu jsme zjistili, že produkt má seriózní vliv i na druhou tzv. získanou imunitu. Přesněji na lymfocytný systém – tzv. buněčná imunita. To znamená, že dosahujeme celkový vliv na imunitní systém člověka. V následujících měsících a příštím roce otestujeme, zda má vliv na T-paměťové buňky. Tedy zda si zachová svůj účinek v průběhu času a může být použit jako vakcína. Ale mohu říci, že v současnosti máme nejsilnější imunostimulační produkt na světě a s jeho pomocí se dosahují tyto příznivé účinky.

Jakým přesně mechanismem působí probiotikum na infekci COVID 19 ?

– Působí na vrozenou imunitu, na makrofágy a přeměňuje makrofágy M2 na M1 – na ty, které ničí viry, rakovinné buňky a všechny cizí látky v lidském těle. Nejprve se spustí vrozená imunita, pak získaná nebo buněčná imunita. Tam ovlivňuje buňky lymfocytů a tzv. zabijáků buněk NK. Tímto způsobem maximálně stimuluje imunitní systém a samotné lidské tělo se vyrovnává nejen s infekcí COVID-19, ale také s rakovinnými buňkami, hepatitidou a jinými viry – chřipkou atd.

– Jak se liší váš produkt od ostatních probiotik?

– Rozdíl je v tom, že v tomto produktu jsou použity kmeny, Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, které jsme izolovali z pramenitých vod v balkánských horách, kde žijí v přírodním prostředí. A co je nejdůležitější, jsou zcela neškodné, protože Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus jsou tzv. „Stařec“ probiotika. To znamená, že je tisíciletími dokázáno, že mají tento účinek. V současnosti pokračujeme ve vývoji imunostimulantů a přírodních produktů, toho co před námi dělali světově uznávání vědci. Například ruský biolog, nositel Nobelovy ceny a ředitel francouzského Institutu Louise Pasteura, profesor Ilja Mečnikov, přišel se svou teorií  „O dlouhověkosti a omlazení“. Podle ní se v tlustém střevě vyvíjejí hnilobné procesy, během nichž se tvoří toxiny. Tělo se tedy pomalu otráví.

To se však dá zastavit kolonizací laktobacilů. Ruský vědec uvádí příklad se zdravými bulharskými rolníky, kteří každý den jedí jogurty a sýry. V té době (počátkem 20. století) v Bulharsku připadá nejvíce stoletých obyvatel na obyvatele (4 na 1 000 obyvatel, pro srovnání – v současnosti je na prvním místě Japonsko s 1,5% stoletých). Po tom, co Mečnikov představil svou teorii, v roce 1905 objevil v našem jogurtu Bulhar Stamen Grigorov, který pracoval ve Švýcarsku, dnes světoznámou bakterii Lactobacillus bulgaricus.Je třeba poznamenat, že kmeny Lactobacillus Bulgaricus, které jsou přírodního původu, mají desetkrát silnější účinek než jiné probiotické bakterie. Naše probiotikum je komplexní produkt, který obsahuje lipopolysacharidy, to znamená, že mléčné tuky se rozkládají na mastné kyseliny a mléčné bílkoviny se rozkládají na aminokyseliny. Toto je ve skutečnosti celý komplex probiotik a všech druhů výživných látek.

– Jak jste dospěli ke zjištění, že bulharské přírodní vodní prameny obsahují Lactobacillus bulgaricus? Myslíte si, že takto začali naši předkové vyrábět jogurty?

– Myslím, že tak začali před pár tisíci lety naši předkové vyrábět jogurt. První písemné informace o produktech s kyselinou mléčnou pocházejí z doby před 2500 lety, od Hérodota. Starořečtí historici tvrdí, že Thrákové připravili produkt, který před boji vypili a cítili se velmi silní a zdraví. Víte, že „bogomilové“ a „prapředci“, tzv dokonalí Thrákové jedli „nedýchajíci“ jídlo, tedy něco, co nežije – víno, fermentované mléko a mléčné výrobky, ořechy a med.Mně se na základě toho, co mi řekli rodiče a prarodiče, podařilo najít způsob, jak tyto produkty extrahovat z přírodních zdrojů. Víte o legendách o „živé“ vodě a o tom, co se o ní říká: žena si umyla oči vodou a viděla, pila živou vodu a otěhotněla. Zjistili jsme, že Lactobacillus bulgaricus divokého původu má mimořádně silný účinek na viry i bakterie – streptokoky, stafylokoky atd. To umožňuje vysvětlit účinky této vody na lidský organismus.

Je zajímavé, že jsme Lactobacillus bulgaricus našli v pramenité vodě ve Staré planině – pouze na dvou nebo třech místech a v pohoří Rodopy – na jednom místě. Snažil jsem se extrahovat podobné laktobacily z pramenů jiných zemí ve střední a západní Evropě, ale nikde se mi to nepodařilo. Je známo, že Lactobacillus bulgaricus žije pouze na území starého Bulharska. Izolovali jsme jej z těchto pramenitých vod a patentovali si ho v USA a Bulharsku. Laktobacily se stejně jako všechny ostatní mikroorganismy navzájem liší. Stejně jako lidé nejsme stejní, tak i probiotické bakterie se dělí na kmeny, z nichž každý má specifickou vlastnost. Odkdy jsem tento produkt vytvořil před 30 lety, testovali jsme ho už na více než 6 000 pacientech, abychom zjistili příčinu jeho účinků. Zjistili jsme, že jeden kmen má jeden účinek, druhý kmen zase jiný atd.

rozhovor

– Kde, kromě pramenité vody, jste našli Lactobacillus Bulgaricus v přírodní podobě? 

– V přírodní formě – pouze v pramenité vodě. Japonští vědci však dokázali, že je přítomen i v některých rostlinách. Zjistil jsem, že je to i v medu. Včely ho s největší pravděpodobností berou z rostlin nebo vody. Je zajímavé, že tyto prameny, ve kterých jsme našli Lactobacillus Bulgaricus, se nacházejí v blízkosti starých thráckých osad nebo moderních klášterů. Lidé tam vědí, že mají léčivý účinek. Ale mně se podařilo objevit příčinu tohoto léčivého účinku – prameny obsahují živé bakterie Lactobacillus bulgaricus a všechny ostatní – Lactobacillus lactis, Lactobacillus Helveticus, Streptococcus thermophilus. Čili všechny užitečné probiotické bakterie.

Jste také známý jako tvůrce vesmírných potravin na základě probiotik …

– Vytvořili jsme první vesmírné jídlo na bázi probiotik na objednávku vlády pro astronauty z Mezinárodního vesmírného programu „Interkosmos“ a druhý bulharský kosmonaut – Alexander Alexandrov, tato jídla testoval. Od té doby jsme je zdokonalili nejméně pět nebo šestkrát až do dnešní podoby.

– Proč byl tento vývoj roky tak přísně tajný?

– Produkty byly přísně tajné, protože se používaly pro vojenské účely – na stimulaci imunitního systému, například při otravě válečnými jedy, které poškozuje imunitní systém. Právě na základě jejich působení jsem zjistil, že nejlepší věcí, která stimuluje imunitní systém, je náš jogurt. Před 30 – 40 lety dostávali lidé jako protijed jogurt. Toto jsou dávno známé věci, ale nám se podařilo jej vytvořit jako biotechnologický produkt. Mezi obyčejnými výrobky, které se prodávají na trhu, je velký rozdíl. Musím vám říct, že jogurt, který se prodává v Bulharsku, se zřídka nebo vůbec nekvasí s Lactobacillus Bulgaricus, ale se používají Lactobacillus rhamonosus a další laktobacily, které nemají protirakovinné a antivirové účinky.

– Zmínil jste, že probiotikum, které jste vynalezli a které nyní používáte u pacientů s Covid-19, se dá použít i na prevenci. Nyní přichází éra chřipkových virů. Jak dlouho se probiotikum může užívat?

– Toto je přírodní produkt a lidé ho používají už léta. Aplikujeme ho například u pacientů s rakovinou, protože geneze rakoviny a virů je podobná a stejný je i princip ochranné reakce lidského těla. Probiotika užívají již celá desetiletí. Pacient s rakovinou je operován a pak se probiotikum užívá současně s ozařováním a chemoterapií. Máme asi 20 dlouhodobě sledovaných pacientů, u žádného z nich nedošlo k opětovnému výskytu rakoviny. Produkt jsme použili u mnoha lidí s hepatitidou C a A. Použili jsme ho dokonce při epidemii hepatitidy před 20 lety na 400 lidech – vojácích z okresu Gorna Banya. Nikdo z nich neměl těžkou hepatitidu – uzdravili se bez poškození jater. Toto je přírodní imunostimulant, který mohou kdykoli použít všichni lidé. Dáváme ho i malým dětem a mnohým starším lidem.

Probiotika jsme použili i při vojenských misích v Iráku, Kambodži, Afghánistánu a Kosovu a nemáme ani jednoho z těchto vojáků, kteří by se nakazili infekčními chorobami. Proto věřím, že to bude mít příznivý vliv na populaci. Veštkyni Vangu jsem viděl několikrát. Když byla naživu, před lety mi několikrát poslala pacienty, se skazem abych jí po nich poslal „to mléko“. Používali ho sportovci, například vzpěrači Ivan Abadjiev. Máme více než6 000 pacientů, kteří užívali tyto probiotika. Na preventivní účely by se mělo užít 3 – 5 g denně a nemocným se podává vyšší dávka – 2×15 g, protože při léčbě musíme dosáhnout účinku dávky. Abychom zničili miliardy rakovinných nebo virových buněk v těle, musíme je zničit správným množstvím bakterií a pouze Lactobacillus bulgaricus má schopnost stimulovat imunitní systém.

-Tyto probiotické bakterie vytvořili bělocha?

„Probiotika skutečně vytvořili bílého člověka. Když sem přišli první Homo sapiens, přišli z Jižní Afriky, kde žijí Bushové. Odtud přicházíme všichni a postupně jsme se přesunuli do jiných částí světa. To znamená, že pocházíme z omezené oblasti v Jižní Africe a přišli jsme sem jako černoši. Důvodem stvoření bělocha je fakt, že začal jíst fermentovaná jídla s Lactobacillus Bulgaricus, které také obsahují hodně vitamínu D. Lidé ho získávají dvěma způsoby. První je pomocí celoročního působení slunečního záření na pokožku. Druhým je konzumace mléčných výrobků obsahujících tento vitamín. Naši prapředci ho získávaly pouze prvním způsobem. To určilo i zeměpisné oblasti jimi obývané. Jsou blízko rovníku se spoustou slunce. Oblasti bohaté na vodu, lesy, ryby, zvěř a jiné přírodní zdroje v severních kontinentálních regionech a horách nebyly obývané.

Díky přísunu vitamínu D z domácích mléčných výrobků byly Thrákové a staří Evropané méně závislí od slunce. Pohybujíc se se svými stády se rozšířily do celého světa. Slabší sluneční světlo na severu a přísun vitamínu D z mléčných výrobků vedly k tvorbě menšího množství melaninu, pigmentu, který chrání pokožku před slunečním zářením a určuje její barvu. Černá pokožka postupně začala blednout. Je dokázáno, že před více než 7 000 lety, zpočátku v těle Tráků, později u jiných Evropanů, došlo ke genetickým změnám. Nové potraviny a miliardy prospěšných bakterií vytvořily gen zodpovědný za produkci enzymu laktázy, který štěpí mléčný cukr v lidském těle. Kultivování Lactobacillus bulgaricus Tráky a tvorba potravin s obsahem kyseliny mléčné byla jednou ze tří revolucí spolu s pěstováním plodin a domestikací domácích zvířat, které změnily vývoj lidstva. Nová technologie vytvořila vzácné privilegium člověka před ostatními zvířaty, během celého života umožnila konzumaci mléčných produktů z mléka domácích zvířat.

Líbil se vám rozhovor? Sledovat nás můžete i na sociálních sítích, nebo se dozvíte další informace v sekci Novinky.

Přejít nahoru